Sunday, August 3, 2008

धुस थरीथरीका

tyes of bribe in Nepal :

टेबल मुनिबाट लिने दिन ।हात मिलाएको जस्तो गरि लिने दिने
घरमा खान बोलाएर उपहार स्वरुप लिने दिने
सुटकेसमा नगद स्वरुप लिने दिने
चिया पानी खर्च स्वरुप लिने दिने
हेरी दिउँला नि भनेर लिने दिने
व्यापारीहरुबाट सित्तैमा थोक वस्तु लिने
आफुभन्दा तल्लो कर्मचारीलाई भेट्न पर्ठाई त्यसको माध्यमबाट लिने ।

यदि तँपाईलाई धुसका अन्य प्रकारहरु थाहा छ भने please leave your comments.

No comments: